Co se řeší na ustavujícím zasedání zastupitelstva?

Ustavující zasedání zastupitelstva obce je v současné době po komunálních volbách aktuální téma. Nově zvolení zastupitelé se poprvé sejdou, složí slib a začnou se věnovat práci pro obec. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva by měli noví zastupitelé provést několik zásadních rozhodnutí, která ovlivní chod obce po zbývající 4 roky jejich funkčního období. Svolat zasedání ustavujícího zastupitelstva je ze zákona povinen dosavadní starosta i v případě, že již dále nekandidoval nebo nebyl zvolen (viz § 91 zákona o obcích). Funkce starosty totiž zaniká až zvolením starosty nového. Dosavadní starosta tedy do zvolení nového vykonává své pravomoci dál, bez ohledu na to, zda byl zvolen do zastupitelstva znovu (§ 107 zákona o obcích).

V případě opomenutí schválení některého z podstatných bodů může dojít k částečné paralyzaci chodu obce, případně komplikacím v její každodenní správě.  

Pro svolání zastupitelstva ukládá zákon dosavadnímu starostovi lhůtu. Důvodem je především zamezení prodlužování funkčního období (např. z důvodu dosažení vyšší odměny při skončení funkčního období). Dosavadní starosta je tedy povinen svolat ustavující zasedání zastupitelstva po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování, a to tak, aby se ustavující zasedání konalo nejpozději do 15 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty [dle § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)].

V případě podání návrhu soudu (na neplatnost voleb a hlasování) se lhůta samozřejmě posouvá do právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhu za předpokladu, že žádnému z nich nebylo vyhověno. V opačném případě se samozřejmě ustavující zasedání konat nemůže a je nutné postupovat dle rozhodnutí soudu. Pokud by starosta bezdůvodně ustavující zasedání v dané lhůtě nesvolal, učiní tak ministerstvo vnitra (§ 91 odst. 2 zákona o obcích).

Na ustavujícím zasedání musí všichni přítomní členové zastupitelstva složit slib, následně je třeba především obsadit základní posty a zvolit starostu, místostarostu a další členy rady obce (je-li rada obce volena). V souladu s ust. § 99 odst. 3 zákona o obcích může zastupitelstvo stanovit počet členů rady obce. Dalším podstatným bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva je stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva, tedy těch, kteří budou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání.

Zpravidla se jedná o starostu a místostarostu, v menších obcích to může být pouze starosta. Funkce starosty a místostarosty však mohou být vykonávány i jako neuvolněné. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva by také měly být zřízeny a obsazeny výbory (minimálně ty povinně zřizované - finanční a kontrolní). Na ustavujícím zasedání je možno stanovit výši odměn neuvolněným zastupitelům, případně členům výborů a komisí, jinak odměnu nelze vyplácet. 

Přípravě ustavujícího zasedání zastupitelstva obce věnujte značnou pozornost, jeho výsledky určí, jak bude obec fungovat po další 4 roky volebního období. Počet uvolněných zastupitelů, počet členů výborů i výše zvolených odměn může mít značný vliv na rozpočet obce a efektivitu jejího fungování.

Chcete vědět víc?

Mgr. Karel Huneš

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na obecní samosprávu, přestupkové právo a právo životního prostředí.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.