Je možné prodat obecní nemovitost předem vybrané osobě?

Prodej obecního majetku se řídí kogentními pravidly. Co když obec má zájem prodat nemovitost (např. pozemek či stavební objekt) konkrétní osobě, ve kterou má obec důvěru, že jej bude využívat v souladu se zájmy obce. Typicky jde o prodej stavebních parcel, kde chce obec upřednostnit místní zájemce či rodiny, nebo o prodej objektu, u kterého hrozí přestavba na ubytovnu. Též často dochází k tomu, že se obci přihlásí zájemce o koupi konkrétního pozemku. Může obec nabídnout nemovitost ke koupi konkrétnímu člověku? Jak v takovém případě, postupovat, aby nebyl přímým prodejem porušen zákon?

Při prodeji hmotného nemovitého majetku přímo konkrétní osobě existuje riziko neplatnosti prodeje v případě nezveřejnění či zveřejnění chybného záměru. V případě prodeje nemovitosti konkrétní osobě existuje riziko, že jiní neúspěšní či opomenutí zájemci o nemovitost napadnou platnost prodeje u soudu či podají trestní oznámení.

Obec může zveřejnit tzv. adresný záměr, a to pro všechna jednání, pro která se záměr dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje. Nelze předem vyloučit podávání nabídek i dalšími zájemci, aby o jiných nabídkách zastupitelstvo ani nejednalo. Z hlediska povinnosti obce nakládat hospodárně s obecním majetkem je nutné, aby nakonec vybrala nejvýhodnější nabídku, přičemž důvodem pro prodej předem vybranému zájemci by v případě, že nenabídl nejvyšší cenu, měly být jiné skutečnosti toto odůvodňující. Zákon v tomto případě hovoří o sledování jiného důležitého zájmu, který však musí obec řádně odůvodnit. Kritéria výběru lze přitom definovat již v záměru, aby uchazeči věděli, že hlavním hodnotícím kritériem pro výběr nabídky není jen cena, ale např. i plán uchazeče, co s pozemkem udělá, zda rozšíří pracovní příležitosti v obci, podpoří tím rozvoj bydlení, nebo se zaváže podporovat jiné činnosti (sportovní, školní aktivity, apod.).

Doporučujeme v adresném záměru uvést důvody, pro které má obec zájem právně jednat právě jen s konkrétní uvedenou osobou. Je to prevence toho, aby se k záměru hlásili další zájemci, byť tyto zájemce nelze z výběru nikdy vyloučit. V praxi se adresný záměr objevuje u prodeje oploceného obecního pozemku, kdy kupující bude zpravidla vlastník přilehlé nemovitosti s plotem a obec nebude mít zájem prodat pozemek třetí osobě.

Chcete vědět víc?

Mgr. Robin Mlynář

zpracováno pro ARROWS advokátní kancelář

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.