Nový stavební zákon byl dnes schválen poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna dnes na své 104 schůzi schválila ve třetím čtení vládní návrh Nového stavebního zákona a poslala jej do Senátu. Jaká verze navrhovaného zákona byla vlastně schválena? 

Poslanci schválili komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, jehož zpravodajem byl poslanec za ANO Martin Kolovratník a  který podpořila i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (sněmovní tisk č. 1008/7).  

Tento návrh zákona počítá s přechodem stavebních úřadů z obcí zpět na stát. Stát zřídí Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný stavební úřad a krajské stavební úřady, které převezmou agendu městům, obcím a krajům (na obcích a krajích by mělo nadále zůstat územní plánování). 

Nově má být zaveden princip jednoho povolení stavebního záměru. Již tedy nebude třeba získat nejprve územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Mají být zřízeny nové informační systémy v čele s portálem stavebníka a zajistit, aby stavebník nemusel na stavební úřad chodit. 

Odvolací stavební úřad bude o odvolání rozhodovat buď tak, že jej potvrdí (zamítne odvolání), nebo jej změní a rozhodne tak konečně, čímž by měl být odstraněn tzv. byrokratický ping pong, který některá řízení prodlužuje na roky.  

Posiluje se úprava plánovacích smluv. Investor se bude například nově s obcí moci dohodnout na změně územního plánu. 

Zpřísňuje se dodatečné povolování černých staveb – stavebník bude muset prokázat, že při výstavbě jednal v dobré víře. 

Celkově se omezují procesní možnosti obrany účastníků řízení např. zkrácením lhůty pro podání správní žaloby proti rozhodnutí, nebo omezením odvolacích námitek. 

Nově budou až na výjimky vydávána vyjádření, namísto závazných stanovisek, což bylo kritizováno památkáři a zájmovými organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí, jakož i částí akademiků. 

Zákon nyní míří do Senátu, kde lze předpokládat další pozměňovací návrhy. 

Je tedy otázkou, v jaké podobě nakonec bude nový stavební zákona finálně schválen a publikován ve Sbírce zákonů.  Podle dnes schválené verze by měl zákon nabýt účinnosti v hlavní části 1. 7. 2023. 

Chcete vědět víc?

Mgr. Karel Huneš

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na obecní samosprávu, přestupkové právo a právo životního prostředí.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.